Smanjenjem cijene čelika, naša korpa za centrifugu ima nižu cijenu i bolje vrijeme isporuke

Turski proizvođači čelika očekuju da će EU okončati napore na implementaciji novih protekcionističkih mjera, revidirati postojeće mjere u skladu sa odlukama Svjetske trgovinske organizacije i dati prioritet stvaranju uvjeta slobodne i poštene trgovine.

„EU je nedavno pokušala da stvori neke nove prepreke izvozu otpada“, kaže generalni sekretar Turskog udruženja proizvođača čelika (TCUD) Veysel Yayan.“Činjenica da EU pokušava spriječiti izvoz otpada kako bi pružila dodatnu podršku vlastitoj industriji čelika predstavljanjem Zelenog dogovora u potpunosti je u suprotnosti sa sporazumima o slobodnoj trgovini i carinskoj uniji između Turske i EU i neprihvatljiva je.Implementacija gore navedene prakse negativno će uticati na napore proizvođača u zemljama adresatima da ispoštuju ciljeve Green Deala.”

“Sprečavanje izvoza otpada dovest će do nelojalne konkurencije tako što će proizvođačima čelika u EU omogućiti prednost da nabavljaju otpad po nižim cijenama, s jedne strane, a s druge strane, investicije, aktivnosti prikupljanja otpada i napori u pogledu klimatskih promjena proizvođača otpada u EU će biti štetno pogođen zbog pada cijena, suprotno onome što se tvrdi”, dodaje Yayan.

Turska proizvodnja sirovog čelika je u međuvremenu porasla u aprilu u prvom mjesecu od novembra 2021. godine, porasla je za 1,6% u odnosu na prethodnu godinu na 3,4 miliona tona.Četvoromjesečna proizvodnja je, međutim, pala za 3,2% u odnosu na prethodnu godinu na 12,8 miliona tona.

Potrošnja čelika u aprilu pala je za 1,2% na 3 miliona tona, napominje Kalanish.U periodu januar-april, opao je za 5,1% na 11,5 miliona tona.

Izvoz proizvoda od čelika u aprilu je opao za 12,1% na 1,4 miliona, dok je vrijednost povećan za 18,1% na 1,4 milijarde dolara.Četvoromjesečni izvoz pao je za 0,5% na 5,7 miliona tona i povećan za 39,3% na 5,4 milijarde dolara.

Uvoz je u aprilu pao za 17,9% na 1,3 miliona tona, ali je porastao za 11,2% na 1,4 milijarde dolara.Četvoromjesečni uvoz pao je za 4,7% na 5,3 miliona, dok je vrijednost porastao za 35,7% na 5,7 milijardi dolara.

Odnos izvoza i uvoza porastao je na 95:100 sa 92,6:100 u periodu januar-april 2021.

Smanjenje svjetske proizvodnje sirovog čelika nastavljeno je u međuvremenu u aprilu.Među 15 najvećih svjetskih zemalja koje proizvode sirovi čelik, sve osim Indije, Rusije, Italije i Turske zabilježile su pad.


Vrijeme objave: Jun-16-2022